Swim Clinic » Pravila

Pravila

1. Vpis

Vpis poteka od začetka jesenskega izvajanja programov in med letom, v kolikor je prostor v primerni skupini. V primeru individualnih ur skupaj poiščemo primeren termin.

Po osebnem ali telefonskem pogovoru, kjer določimo termin in ustrezno skupino sledi elektronska prijava preko spletnega obrazca. Po prejeti prijavi vas obvestimo o pričetku in potrebni opremi za uspešen pričetek.

 2. Izvajanje programa

Programi tečejo od meseca septembra do konca meseca junija. Tečaji med šolskimi počitnicami potekajo nemoteno. Zaradi zmanjšanega števila tečajnikov lahko prihaja med počitnicami do spremembe termina. Tečajev med prazniki ni.

Član ima celo šolsko leto stalno skupino in učitelja. Mlajše otroke (3-5 let) lahko po dogovoru na vadbi spremljajo starši.

3. Plačilni red

Plačila tečajnine se izvede najkasneje do 15. v mesecu za prejšnji mesec. Tečajnina ni fiksna in posamezni izostanki se odštevajo. Plačilo se izvede z nakazilom na tekoči račun, ki ga prejmete na vaš elektronski naslov z ostalimi podatki.

V kolikor je tečajnikova prisotnost na tečaju 2 obiska ali več v tekočem mesecu, se odšteje število manjkajočih terminov x 3,8€ . V kolikor je zaradi bolezni in/ali drugih odsotnosti tečajnik prisoten 1x mesečno, se obračuna pavšalni znesek 15€.

V primeru eno ali večmesečne zamrznitve tečaja se plača mesečna rezervacija mesta 10€/mesec.

Tečajnik lahko po dogovoru z učiteljem manjkajoče termine nadomešča v dogovorjenih terminih in pri ustrezni skupini v kolikor pogoji to omogočajo.

4. Odsotnosti

V primeru tečajnikove odsotnosti vas prosimo za kratko obvestilo po SMS-u na 041 954 176. V primeru, ko se tečajnik vrača po bolezenski odsotnosti vas prosimo, da nas o bolezni in otrokovem stanju seznanite. Tako lahko učitelj primerno prilagodi vadbo tečajniku.

 

Top

Prijave in povpraševanje sprejemamo na: 041 954 176

Vabljeni, vaša SWIMCLINIC-a